а

Курси підвищення кваліфікації

Working

Вельмишановне товариство директорів і директорок львівських найкращих шкіл!

 

Щиро запрошуємо Вас та Ваших педагогів на акредитовані курси підвищення кваліфікації від  нашого освітньо-методичного
центру ім. о. Ю. Дзеровича.

Raising Hands

Реєстр сертифікатів

Освітня програма курсу підвищення кваліфікації

«Лідери освітніх інновацій»

Автори: Товкало Мирослава Ярославівна, заступник з методичної роботи, кандидат філологічних наук,

Припутницька Галина Володимірна, директор Освітньо-методичного центру ім. о. Юліана Дзеровича, заступник керівника ГС «Католицька освіта», ліцензіат богословських наук.

Навчально-методичне забезпечення (зміст) програми курсу

Інтенсивна програма підвищення кваліфікації вчителя в рамках Літньої школи «Лідери освітніх інновацій» має три важливі цілі: професійне зростання, особистісний розвиток, духовна формація.

Сутність педагога визначається як двобічний зв’язок між вчителем і учнем. При цьому відбувається також і професійний розвиток
наставника, оскільки він повинен постійно оновлювати і розвивати свою педагогічну рефлексію. У нашому курсі вчитель-методист Наталія Древняк-Сарабун в ході навчальних тренінгів відпрацює з учасниками застосування інтерактивних методик на уроках з метою розвитку критичного мислення учнів та мотивації до навчання.

Важливим навиком у роботі з людьми, а особливо з учнями, з підлітками є вміння вирішувати складні ситуації, бути стресостійким, знати і вміти віднаходити внутрішні ресурси. Ці навики допоможе розвинути досвідчений коуч Дмитро Якимець.
У курсі «Диспозиції розуму» розкриємо сутність інтегрального бачення розвитку людини, її природних здатностей до навчання, а також вироблення стійких навичок світоглядного характеру, які здобуваються в процесі продуманого виховного плану школи. Лектор – ліцензіат педагогічних наук Мирослава (с. Христофора) Буштин.

Обсяг програми: 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту ЄКТС.

Рівень програми: підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння способів застосування активних форм та інтерактивних методик навчання підчас викладу нового матеріалу, закріплення, оцінювання результатів, сучасних підходів у вихованні на основі розпізнання розумових диспозицій кожного учня.
Розвинені вміння організовувати навчання в класі, проект особистого розвитку і зростання; зріле реагування на складні та непередбачувані ситуації, пошук їх вирішення; урізноманітнити, застосовувати сучасні методи, форми, освітні технології.

Програми Громадської Спілки "Католицька освіта" пройшли акредитацію на засіданні Вченої ради Факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (Протокол № 7 від 26.05.2020).

 

 

 

 


 

Освітня програма курсу підвищення кваліфікації

"Творимо простір навчання, життя та віри"

Автори: 

Петро Майба, магістр педагогічних наук,

Припутницька Галина Володимірна, директор Освітньо-методичного центру ім. о. Юліана Дзеровича, заступник керівника ГС «Католицька освіта», ліцензіат богословських наук.

Навчально-методичне забезпечення (зміст) програми курсу

Програма підвищення кваліфікації вчителя християнської етики  «Творимо простір навчання, життя та віри» складається з чотирьох модулів очного навчання.

Метою програми є формація вчителя-інноватора, педагога, який постійно формує професійні компетентності з власного предмету,  вільно застосовує інтеграцію навчального матеріалу з іншими суміжними предметами, творить разом з учнями простір для розуміння зв’язків між поняттями цінностей та моралі у щоденному житті. 

Програма складається з наступних блоків: релігієзнавчі дисципліни, курси вікової психології, інтерактивні методики викладання.

Модуль перший поєднує історичні та культурні духовні надбання української педагогіки та виховання, як джерела успішної та гідної відповіді на виклики сучасності. Сутність таких навчальних підходів методично передається через застосування музейної педагогіки. Таким чином, проведення навчання першого модулю проходить в музейному просторі.  

Другий модуль зосереджує увагу педагогів на інтерактивному застосуванні знаних матеріалів та посібників, як наприклад, вічна книга мудрості – Біблія.

Третій модуль формує погляд на виклики сьогодення через призму духовності. Плекання екологічного мислення та екологічної християнської моралі, розвиток талантів та задоволення потреб молоді в інтегральному вимірі формування особистості.

Екскурсія як навчальний метод застосовується під час програми у буквальному значенні. Педагоги мають можливість відвідати з пізнавальної екскурсією Острозьку академію, де проходить підготовка вчителів християнської етики для Рівненської області.   

Обсяг програми: 24 академічних годин.

Цільова аудиторія: вчителі предмету «Основи християнської етики».

Програмні результати навчання

Знання і розуміння принципів та засобів духовно-морального виховання на основі християнських цінностей, способів застосування активних форм та інтерактивних методик навчання підчас викладання, інтеграції з іншими предметами, сучасних підходів у вихованні.
Розвинені вміння організовувати навчання застосовуючи методики приготування проектів, презентацій, творчих робіт, музейної педагогіки, екскурсій; пошук вирішення різних життєвих ситуацій на базі компетентностей та моральних якостей.

Цінності і ставлення: особистісна готовність до змін, світоглядні моральні пріоритети у житті.

I.S.P.E.F.

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ

ПРО
I.S.P.E.F.
КУРСИ
для
вчителів
КУРСИ
для директорів та управлінців шкіл
ПРО
європейську
сертифікацію

Громадська Спілка "Католицька Освіта"

вул. Хуторівка 35 б,  Львів, 79000

uace.ugcc@gmail.com

+38 093 522 03 55

Наші реквізити