а

Заклад дошкільної освіти Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії (СНДМ)

1/14

Заклади дошкільної освіти Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії (СНДМ) зноходяться у Червонограді та у Стрию.

 

Програма СНДМ адресована дітям віком від 3 до 6 років. Відповідно до цього охоплює 3 вікові групи:

 • молодша (3-4 роки);

 • середня (5 років);

 • старша (6 років).

Традиція виховання Сестрами Служебницями містить принципи:

 • виховання серця людини через облагороджування серця і піднесення духа;

 • уприсутнення Особи-ідеалу;

 • навчання любові до іншого, захист людської гідності;

 • ведення до особистісної свободи;

 • розвиток творчого потенціалу дитини.

Особливості садочку:

1. Особливість освітньої  програми Сестер Служебниць – у тематичному навчанні із спеціальним навчальним середовищем у групі – центри діяльності, які активізують пізнавальний інтерес.

2. Навчання за трьома головними освітніми напрямками:

 • всебічний;

 • духовно-моральний;

 • інклюзивний.

Всебічний розвиток охоплює напрями: інтелектуальний, мовленнєвий,  логіко-математичний, природознавчий, економічний, екологічний, фізичний, трудовий, сенсорний, патріотичний, соціальний.

Інклюзивний розвиток забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом та індивідуальними навчальними планами.

Духовно-моральний розвиток передбачає виховання духовно-моральної свідомості (здатність розрізнити  добро і зло, вміння робити вибір на користь добра згідно зі сумлінням), створення можливостей для розвитку християнських цінностей та будову їх ієрархії (любов до Бога та ближнього, віра, чутливість до іншого, дружба, терплячість, тощо).

3. Програма СНДМ відображена в особистісно-орієнтованих принципах, які відповідають сучасним викликам та концептам нової освітньої реформи, а саме – вектор діяльності дитини спрямовується на пізнання себе, процесу взаємодії зі світом і смислу власної діяльності.

Головні принципи: активність, розвиваюче навчання, партнерські відносини, індивідуальний підхід, зв`язку навчання із життям; Інші принципи:  наочності, доступності, наступності, послідовності і систематичності.

4. Портрет вихованця: дитина – активний учасник навчально-виховного процесу, з високим коефіцієнтом  мотивації  до навчання та пізнавання, отримує задоволення від навчання; не боїться експериментувати за допомогою органів чуття у реальному житті – «від досвіду до розуміння», навчання через  гру, збережена допитливість, підготовлена до школи і життя, вміє читати, знає основні логіко-математичні конструкції, володіє англійською, наявність у дитини творчого підходу до навчальних завдань), інклюзивне навчання (дитина з особливими потребами введена у соціум і є учасником навчання), духовно-моральний розвиток (дитина навчається свідомо обирати добро, виховання адекватного сумління, тощо), самозарадна, здійснює самостійний вибір і вміє брати відповідальність за свій вибір.

5. У  програмі відображені нові досягнення теорії та результати передової практики у дошкільній освіті: можливості мозку людини; нейрофізіологічне дослідження процесу сприймання, пізнання, свідомості; вплив мислення на духовний стан особистості; особливості сприймання Бога дитиною та взаємовідносин з Ним; детермінізм моральної поведінки: моральний вибір вчинку, вольовий стимул, спрямованість поведінки, моральна якість; виховання зрілості людини: розумової, емоційної, вольової сфер, тощо.

6. Методологією освітньої технології пропонуються такі методи:

 • наочні: спостереження, демонстрація;

 • словесні:  сюрпризні моменти, роз`яснення, повторення, бесіда, розповідь, інструктаж, дискусія;

 • практичні: досліди й експерименти, пошук детермінантних зв`язків, розв`язання проблемних ситуацій, навчання інших;

 • логічні: індукція, дедукція, аналіз, систематизація, моделювання, ідеалізація, порівняння, синтез, узагальнення, абстрагування, гіпотеза;

 • евристичні моделі: метод спроб і помилок, «лабіринт» (пошук розв`язки), структурно-семантична (пошук семантичних зв`язків між об`єктами), пізнання через органи чуття: дотику, слуху, смаку, нюху, зору.

Громадська Спілка "Католицька Освіта"

вул. Хуторівка 35 б,  Львів, 79000

uace.ugcc@gmail.com

+38 093 522 03 55

Наші реквізити